Förbättringsarbete

Ny har man påbörjat åtgärdsarbete i älven på vårt FVOV. Första anhalten är strax söder om Sundhultsbron. Man schaktar ut ölen som vid flottningen scaktades upp ur älven. Älven kommer bli långsammare, grundare, & bredare. Man ska även lägga i storsten för skapa mer ståndplatser och turbulens. Följ gärna arbetet på plats från bron!

Nu kommer vi få en älv med mer liv och större fisk! Dessa åtgärder är högst välkomna!