Tåsan

Tåsan (eller Tossan som den ibland heter) är en älv som har brukats av människor i generationer. Här kan man hitta lämningar av tidig elproduktion, reglering av vattenflöde vid flottning mm.

Här finns öring, gädda och abborre.

Fisksorter
Bäcköring
Gädda
Abborre