Fiskekort och regler

Fiskekort kan köpas hos bla Näckåns radioEl , Vildmarkscenter Sysslebäck, Långbergets Sporthotell samt på iFiske.

Kortpriser

Besökare
Årskort500:- (Gäller 1/5-30/4)
Familjekort (gäller 2 personer)800:- (Gäller 1/5-30/4)
Veckokort300:-
Dygnskort150:-
Sommarstugeägare
Årskort300:- (gäller 1/5-30/4)
Ortsbo
Årskort150:- (gäller 1/5-30/4)
Örbingtjärn
Dagskort150:-

Ordinarie fiskekort gäller i alla vatten med undantag av Örbingtjärn.

Barn under 16 år fiskar gratis i sällskap med fiskekortsinnehavare. Gäller inte Örbingtjärn.

Minimimått fångst
Harr35-40 cm
Öring35-40 cm
Bäcköring20 cm

Troféfisk över 45 cm får behållas, max en per dag

Uppmaning till fiskare att ta upp gädda upp till 70 cm samt att släppa tillbaka gädda över 70 cm.

Fisk under minimimått/utanför fångstfönster släpps tillbaks död eller levande.

Generella regler:

 • Alla fiskekort är personliga med undantag av familjekortet.
 • Vid fiske skall fiskekortet medföras
 • Fiskekortet skall ovillkorligen inköpas innan fisket påbörjas
 • Flera fiskespön får ej användas samtidigt i vatten med ädelfisk. Fiske med gäddsax och självmetare är förbjudet i alla vatten. Undantag för ortsbor och fiskerättsägare. Gäddfiske med angeldon är tillåtet för alla.
 • Nät- och utterfiske är tillåtet endast för medlemmar och ortsbor.
 • Nätförbud gäller i alla strömmande vatten, Näcksjön, Örbingtjärn samt i övriga vatten där öring, röding och/eller regnbågslax inplanterats.
 • Fiskeförbud: Bäcköring 1/9-30/4, Öring 1/9-30/11, Harr 1/1-30/4. Långholbäcken. Vingängdeltat, Nedergårdholmens västra fåra, Skyllbäcksholmens västra fåra, samtliga öppnade fåror i LiP-projektet (ett projekt som avser att återställa Klarälven till ursprungsutseende innan timmerflottningen rensade älven)
 • I Näcksjön och Örbingtjärn är ”trollingfiske” med båt större än roddbåtm med aktersnurra förbjudet (undantag kan lämnas av styrelsen för gäddfiske). I Örbingtjärn får endast föreningens båtar användas.
 • Max 3 harrar per dag får behållas i Klarälven
 • Max 1 öring per dag samt max 5 öringar totalt får behållas i Klarälven under perioden 1/3-31/8.
 • Förbud att ta upp lax i Klarälven.
 • Styrelsen får besluta om ändringar i fiskeplan om det med hänsyn till omständigheterna anses befogat.
 • I Örbingtjärn gäller fiskekortet kl 07-23. Max 2 fiskekort/ dag och person. Max 3 st ädelfiskar per dag och kort.
 • Fisketävlingar får ske efter styrelsebeslut.