Kategori: Uncategorized

 • Lördagen den 16/12 kl 9:00 öppnar vi för isfiske på Örbingtjärn. Vi bjuder på kaffe och grillad korv.

  Lördagen den 16/12 kl 9:00 öppnar vi för isfiske på Örbingtjärn. Vi bjuder på kaffe och grillad korv.

  Välkomna att pröva fiskelyckan! Läs mer om Örbingtjärn här Sysslebäck FVOF önskar er skitfiske 

 • Förbättringsarbete

  Förbättringsarbete

  Ny har man påbörjat åtgärdsarbete i älven på vårt FVOV. Första anhalten är strax söder om Sundhultsbron. Man schaktar ut ölen som vid flottningen scaktades upp ur älven. Älven kommer bli långsammare, grundare, & bredare. Man ska även lägga i storsten för skapa mer ståndplatser och turbulens. Följ gärna arbetet på plats från bron! Nu……

 • Återöppning sidfåror

  Återöppning sidfåror

  Sidofåror som varit stänga i decennier öppnas upp och skapar fina uppväxtområden för bl.a. öring. Sten som schaktades upp ur älven återförs till älven och skapar turbulen och ståndplatser. Älven återfår delar av sin ursprungliga bredd och den blir långsammare. Alla dessa åtgärder skapar bättre möjligheter för insektsliv och fisk.

 • Premiär Örbingtjärn

  Premiär Örbingtjärn

  På premiären nu på lörda så bjuder Sysslebäck FVOF på korv, kaffe och saft. Barnfamiljer kan lösa ett kort (150 kr) som gäller för hela familjen. Max tre fiskar som ett vanligt kort. Skitfiske!