Återöppning sidfåror

Sidofåror som varit stänga i decennier öppnas upp och skapar fina uppväxtområden för bl.a. öring. Sten som schaktades upp ur älven återförs till älven och skapar turbulen och ståndplatser. Älven återfår delar av sin ursprungliga bredd och den blir långsammare. Alla dessa åtgärder skapar bättre möjligheter för insektsliv och fisk.